Hakan Yılmaz – Dentavega Diş Kliniği

dt. Hakan yılmaz

dt-1-hakan-yilmaz
2008 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesini kazanarak “Diş hekimi” unvanını aldı. 2013 yılında DUS sınavında Türkiye genelinde 55. oluportodonti eğitimi almaya hak kazanarak “Ortodonti uzmanı” unvanını aldı. 2016 yılında Avustralya’daki Sydney Üniversite’sinde araştırmalarını “Araştırma görevlisi” olarak sürdükten sonra 2018 yılında İstanbul Okan Üniversite’sine“Yardımcı Doçent” olarak atandı. 2020 yılında Yeditepe Üniversite’sine transfer olup öğretim üyeliği görevini sürdürdü. 2021 yılında “Doçentlik başvurusu” yaptıktan sonra akademik görevinden ayrılmıştır.Dr. Hakan Yılmaz – iyi seviyede İngilizce bilmekte olup, ulusal ve uluslararası birçok yayına sahiptir.

Makaleler:

1. YILMAZ HAKAN, EĞLENEN MERVE NUR (2021). Comparison of the Effect of Using Panoramic and Cone‐Beam Computed Tomography on the Accuracy of Root Position in Indirect Digital Bracket Placement: A retrospective study. Orthodontics and Craniofacial Research. Doi: 10.1111/ocr.12549

2. DÖNMEZ MUSTAFA BORGA, VİNİCİUS RİZZOMARQUES ÇAKMAK GÜLCE, YILMAZ HAKAN, SCHIMMEL MARTIN, YILMAZ BURAK (2021). Congruence between the meshes of a combined healing abutment-scan body system acquired with four different intraoral scanners and the corresponding library file: an in vitro analysis. Journal of Dentistry, Doi: 10.1016/j.jdent.2021.103938

3. ATALAY ONUR AYGÜL SEVDA ÇAKMAK GÜLCE, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA, YILMAZ HAKAN, KÖKAT ALİ MURAT, YILMAZ BURAK (2021). Effect of implant location and operator on the accuracy of implant scans using a combined healing abutment-scan body system. Journal of Dentistry, Doi: 10.1016/j.jdent.2021.103855

4. HAZAR BODRUMLU EBRU, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, YILMAZ HAKAN, DEMİRİZ LEVENT (202-). Investigating the Effect of Bruxism on Maxillary Arch Length and Width in Children Using Three-Dimensional Digital Models. Progress in Orthodontics

5. YILMAZ HAKAN, KONCA FATMA ASLI, AYDIN MERVE NUR (2021). An Updated Comparison of Current Impression Techniques Regarding Time, Comfort, Anxiety, and Preference: A Randomized Crossover Trial. Turkish Journal of Orthodontics. Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2021.21025.

6.ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, AKTUNÇ EROL, YILMAZ HAKAN, KARADENİZ ERSAN İLSAY (2021). Effectiveness of three different types of educational methods on implementation of proper oral hygiene behaviour prior to orthodontic treatment. Dental Press Journal of Orthodontics, 26(1), Doi: 10.1590/2177-6709.26.1.e2119248.oar

7.ÇAKMAK GÜLCE, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA, ATALAY ONUR AYGÜL SEVDA, YILMAZ HAKAN, KÖKAT ALİ MURAT, YILMAZ BURAK (2021). Accuracy of single implant scans with a combined healing abutment-scan body system and different intraoral scanners: An in vitro study. Journal of Dentistry, Doi: 10.1016/j.jdent.2021.103773

8.ÇAKMAK GÜLCE, YILMAZ HAKAN, SANTOS ALEJANDRO TREVINO, KÖKAT ALİ MURAT, YILMAZ BURAK (2021). Effect of Scanner Type and Scan Body Location on the Accuracy of Mandibular

Complete-Arch Digital Implant Scans: An In Vitro Study. Journal of Prosthodontics, Doi: 10.1111/jopr.13418

9. YILMAZ HAKAN, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, TÜRK TAMER, DARANDELİLER MEHMET ALİ (2021). The effect of 12 weeks of mechanical vibration on root resorption: a micro-CT study. Progress in Orthodontics, 22(27), Doi: 10.1186/s40510-021-00369-1

10.YILMAZ HAKAN, EĞLENEN MERVE NUR, ÇAKMAK GÜLCE, YILMAZ BURAK (2021). Effect of Impression Technique and Operator Experience on Impression Time and Operator-Reported Outcomes. Journal of Prosthodontics, Doi: 10.1111/jopr.13340

11.YILMAZ HAKAN, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, İÇEN MURAT, İÇEN ERDİ (2020). Impacted maxillary canines and their relationship with lateral incisor resorption: a cone beam computed tomography

12.AYDIN MERVE NUR, YILMAZ HAKAN (2020). Youtube™ video content analysis on removable orthodontic appliance. Yeditepe Dental Journal, 16, 220-225. Doi: 10.5505/yeditepe.2020.68552

13. YILMAZ HAKAN, AYDIN MERVE NUR (2020). YouTube™ video content analysis on space maintainers. Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry, 38, 34-40. Doi:

10.4103/JISPPD. JISPPD_215_19

14.ÇAKMAK GÜLCE, YILMAZ HAKAN, AYDOĞ ÖZGE, YILMAZ BURAK (2020). Flexural strength of CAD/CAM and conventional interim resin materials with a surface sealant. JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, 124(6), Doi: 10.1016/j.prosdent.2020.09.004

15. ÇAKMAK GÜLCE, YILMAZ HAKAN, KÖKAT ALİ MURAT, SANTOS ALEJANDRO TREVINO, YILMAZ BURAK (2020). The effect of scanner type and scan body position on the accuracy of complete-arch digital implant scans. CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH, 22(4), 533- 541. Doi: 10.1111/cid.12919

16.YILMAZ HAKAN, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, KARADENİZ CARMEN, KARADENİZ ERSAN İLSAY (2019). Efficiency and Accuracy of Three-Dimensional Models Versus Dental Casts: A Clinical Study. Turkish Journal of Orthodontics, 32(4), 214-218. Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2019.19034

17.YILMAZ HAKAN, AYDIN MERVE NUR (2019). Digital versus conventional impression method in children: Comfort, preference and time. International Journal of Paediatric Dentistry, 29(6), 728- 735. Doi: 10.1111/ipd.12566

18. ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, YILMAZ HAKAN, YILDIRAN ENGİN, CENGİZ MURAT İNANÇ, TÜRER AKİF (2017). Two Impacted Central Teeth Cases Treated With Two Different Techniques. Journal of International Dental Sciences, 2(1), 48-54. Doi: 10.21306/jids.2016.1.22

1.Accuracy of Different Complete-arch Digital Scanning Techniques, Using a Combined Healing Abutment-scan Body System , ÇAKMAK GÜLCE, YILMAZ HAKAN, Santos Alejandro Treviño, KÖKAT ALİ MURAT (2021).. Academy of Osseointegration 2021 Annual Meeting, (Sözlü bildiri)

2. Palatal ortodontik mini vidalardaki ölçü doğruluğunun farklı ağız içi tarayıcılar arasında karşılaştırılması, YILMAZ HAKAN (2021). 17.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Kongresi, (Sözlü bildiri)

3. Maksiller Premolar Çekimli Vakalarda Dental Estetik Değişiminin Dijital Analiz ile incelenmesi, YILMAZ HAKAN (2019). 23. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, (Sözlü bildiri)

4.Farklı Tarama Paternlerinin Tek-Üye İmplant Uygulamalarındaki Ölçü Hassasiyeti, ARINÇ HAKAN, YILMAZ HAKAN (2019). Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, (Sözlü bildiri)

5.HASTALARIN VE VELİLERİN ESTETİK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ-BİR ANKET ÇALIŞMASI, ÖZKALAYCI NURHAT, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, YILMAZ HAKAN (2018). 22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi Diş Hekimliği Kongresi, (Sözlü bildiri)

6. Dijital Modeller ile Alçı Modellerin Hassasiyetinin ve Analiz Sürelerinin Karşılaştırılması, YILMAZ HAKAN, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, GONZALES CARMEN, KARADENİZ ERSAN İLSAY (2018). 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 32(4), 214-218. Doi: 10.5152/TurkJOrthod.2019.19034, (Sözlü bildiri)

7. Farklı teknikler kullanılarak gömülü santral dişlerin sürdürülmesi (2 Olgu Sunumu) , ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, YILMAZ HAKAN, YILDIRAN ENGİN, CENGİZ MURAT İNANÇ, TÜRER AKİF (2016). 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, (Özet bildiri)

8.Dental Görünüm ve Gülme Estetiğinin Dijital Platformda Değerlendirilmesi, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, YILMAZ HAKAN, SAHANOGLU DEMİR HATİCE (2016). 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, (Özet bildiri)

9. COMPARISON OF THE ACCURACY OF THREE-DIMENSIONAL MODELS VERSUS DENTAL CASTS , ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, KARADENİZ CARMEN, YILMAZ HAKAN, KARADENİZ ERSAN İLSAY (2016).. 92ND EUROPEAN ORTHODONTIC SOCIETY CONGRESS, (Özet bildiri)

10.Radiographic Evaluation Of Impacted Maxillary Canines: Cone-Beam CT Study, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, İÇEN MURAT, YILMAZ HAKAN, İÇEN ERDİ (2016). 92nd European Orthodontic Society Congress, (Özet bildiri)

11.ORTODONTİK TEDAVİ ÖNCESİNDE ORAL HİJYEN KONUSUNDAVERİLEN BECERİ EĞİTİMİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, AKTUNÇ EROL, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, YILMAZ HAKAN (2014). 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, (Özet bildiri)

1.Current Treatment of Cleft Lip and Palate, Bölüm adı:(Orthognathic Surgery in Cleft Lip and Palate Patients) (2020). YILMAZ HAKAN, ARI DEMİRKAYA ARZU, IntechOpen, Editör:Gülşen Ayşe, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 98, ISBN:978-1-83880-014-7, İngilizce(Bilimsel Kitap)

2. SINIF II MALOKLÜZYONLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ, Bölüm adı:(İskeletsel Sınıf II Anomalilerin Tedavisine Genel Bakış) (2019)., YILMAZ HAKAN, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, Dijital Akademi, Editör: Darendeliler Nilüfer, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 78, ISBN:978-605-034-059-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)

3. ORTOGNATİK CERRAHİ, Bölüm adı:(Dudak Damak Yarığında Ortognatik Cerrahi) (2019)., YILMAZ HAKAN,ARI DEMİRKAYA ARZU, Dijital Akademi, Editör:ARI DEMİRKAYA ARZU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 60, ISBN:978-605-7650-09-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)

4. Güncel Periodontoloji veOrtodonti Çalışmaları I, Bölüm adı: (Diş Hekimliği ve Ortodontik Tedavilerde Vibrasyon Uygulamaları) (2019). YILMAZ HAKAN, ÇAKMAK ÖZLÜ FETHİYE, Akademisyen Yayınevi, Editör: UZEL İlter, AYTAÇ Cenk, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 114, ISBN:9786052583067, Türkçe(Bilimsel Kitap)

1.Best Oral Scientific Award, Academy of Osseointegration, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2021

1. European Orthodontic Society, Üye, 2015-

2. Türk Ortodonti Derneği, Üye, 2014-

ArabicEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish
× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?